• 1. பாதாம் அல்வா
  • 2. ஸ்வீட் குழி பணியாரம்
  • 3. பன்னீர் டிக்கா
  • 4. Veg சமோசா